Világi domonkos közösségek

 

A világi domonkos közösségek országos találkozója 2017. október 14-én 11 órakor lesz Hódmezővásárhelyen, a Károlyi házban és a mellette lévő belvárosi templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A magyar világi domonkos közösségek 2017. május 13-án országos találkozót tartottak a budapesti Thököly úti Rózsafüzér Királynéja (korábban domonkos) templomban. Nem minden közösség tudta képviseltetni magát, mivel az első fatimai jelenés 100. évfordulóját országszerte számos programmal ünnepelték.

A találkozó a dicsőséges rózsafüzér ünnepélyes imádkozásával kezdődött. A tizedek között Szűz Mária fatimai megjelenéséről olvastunk fel rövid részleteket. Szabó Bertalan OP, promotor mutatta be a szentmisét. Homíliájában beszélt Fatima és az Evangélium kapcsolatáról. Megemlítette, hogy Ferenc pápa Fatimában ezen a napon avatott szentté a három látnok gyermek közül kettőt: Jácintát és Ferencet. Öröm volt hallani, hogy a szentmise könyörgésében már mint szenteket említette őket Bertalan atya.

A program a plébánián folytatódott a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjáról szóló előadással. A Szeretetláng Lelkinaplót özvegy Kindelmann Károlyné Erzsébet írta, akinek 1961 és 1983 között sok alkalommal megjelent Jézus és Szűz Mária; lelkében beszélgetettek vele. Ezt a Magyarországon írt Naplót sok nyelvre lefordították már, és a világ legkülönbözőbb pontjain ismerik, például Kanadában, Németországban, Brazíliában, Lengyelországban, India és Afrika egyes részein.

Az előadás felhívta a világi domonkosok figyelmét arra, hogy a Napló Istenről szól, a velünk és köztünk lévő, eleven Istenről. A Napló alapján alakult ki a Szeretetláng lelkiségi mozgalom, ami sok országban működik már.

Erdő Péter bíboros 2009-ben íratott egy teológiai tanulmányt a Naplóról, ami Kovács Zoltán tollából megjelent a Magyar Sion című egyházi tudományos folyóirat 2009/2-es számában; majd a bíboros atya ez alapján engedélyezte a Főegyházmegyében a Szeretetláng mozgalmat, amint azt már sok más külföldi egyházmegyében is engedélyezték a helyi püspökök. Ezt az említett tanulmányt ismertette az előadó az országos találkozón. A Szeretetláng szépen illeszkedik a 19-20. századi Mária-jelenések sorába (Lourdes, Fatima, Fausztina nővér Naplója).

Kindelmanné Erzsébet asszony Naplójának a központi üzenete: a lelkek megmentése a pokol tüzétől imádsággal, böjttel, virrasztással. Ezt kéri a Szűzanya, aki a Szeretetlángban Jézust adja nekünk, aki maga a Szűz Mária Szeplőtelen Szíváből hozzánk áradó élő Szeretet. Az üzenet összhangban áll a domonkos lelkiséggel.  Mészáros Domonkos OP atya aktívan munkálkodik nemzetközi szinten a Szeretetláng mozgalomban.

Az előadás tanúságtétellel fejeződött be, ami rávilágított arra, hogy Jézus, a Szeretetláng, az élő szeretet köztünk van, velünk van.

Erzsébet asszony leír a Naplóban egy rövid imát, amit a Szűzanya azzal a kéréssel adott neki, hogy amikor imádkozik, akkor toldja meg imáját ezzel a fohásszal, ami megvakítja a Sátánt.

„Szűz Mária, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen. Többen ismerték már a Szeretetlángot, és bekapcsolódtak a beszélgetésbe, az egyik résztvevő magával is hozta a Lelki Naplót; más pedig a virrasztások megszervezéséről mondta el tapasztalatait.

A találkozó agépéval és testvéri beszélgetésekkel zárult. 

A Szeretetláng Lelki Napló kapható az egyházi könyvesbolotkban, és olvasható információ a mozgalomról itt: www.szeretetlang.hu/

A világi domonkos közösségeknek van egy nemzetközi honlapjuk www.fraternitiesop.com , ahol  angol, francia és spanyol nyelveken közölnek cikkeket a világi domonkosok életével kapcsolatos aktualitásokról

A fenti beszámoló is olvasható ott angolul, valamint egy korábbi cikk a magyar nyelven kiadott Szent Domonkos magyar világi közösségeinek dokumentumai című könyvről.

klikk a képre nagyobb képért

Last updated 07 augusztus, 2017 by Nikolett Muranyi